Lidé

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Vzdělání

2010 - 2015 Fakulta architektury ČVUT - doktorský studijní program
2005 - 2008 Fakulta architektury ČVUT - magisterský studijní program, obor architektura a urbanismus
2005 - 2006 École nationale d'architecture de Paris la Villette - studijní pobyt Erasmus
2002 - 2005 Fakulta architektury ČVUT - bakalářský studijní program, obor architektura a urbanismus

Odborná činnost

Od 2013 Vlastní atelier - Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D; MP - Archi, www.mp-archi.cz
2010 - 2013 Atelier Len+k architekti s.r.o., pozice: architekt
2010 Ing. arch. Michal Bartošek, pozice: architekt
2008 - 2009 Atelier ASGK Design, s.r.o., pozice: architekt

Pedagogická činnost

Od 2016 Odborný asistent ústavu Stavitelství I, FA ČVUT
Od 2015 FA ČVUT - výuka v rámci ústavu stavitelství I - předměty pozemní stavitelství III, IV

Autorizace

Člen ČKA, číslo autorizace 04 148

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.