Lidé

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Autoři
Jakůbek, J. - Prokopová, L. - Pavlas, M. - Zobal, O., - Majna, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2023.
Rok
2023
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Výzkumná zpráva popisuje pojekt dřevěného mobilního objektu, obsahuje rešerši okrajových podmínek z hlediska možného konstrukčního řešení a vytvoření konceptu, přes studii mobilního dřevěného objektu pro funkci laboratoře a následného vytvoření modelu BIM v detailu jednotlivých prvků pro provádění. Spoučástí je kompletní prováděcí dokumentace dřevěného objektu.
Autoři
Pavlas, M. - Mikule, A., - Čtverák, M.
Publikováno v
Časopis stavebnictví. 2021, XV(5/2021), 42-47. ISSN 1802-2030.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt Poslední dům Adolfa Loose se zabývá nerealizovaným návrhem tohoto autora a jeho převedením do fyzické podoby muzejního exponátu. Do současnosti se zachova- la studie a slovní popisy stavby. Dopracování studie a jejího převedení do realizační dokumentace a projektu, se ujali studenti a pedagogové z Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Autoři
Majna, M. - Pavlas, M.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 316-321. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
V současné době lze zaznamenat rostoucí počet realizovaných vícepodlažních budov s dřevěnou nosnou konstrukcí. Limity maximální výšky dřevostaveb se posunují stále dál, respektive výše. Ovšem stále se jedná spíše o samostatné příklady. Tyto budovy ale ukazují jasný trend nových možností využití dřeva. Vesměs všechny tyto realizace jsou prezentovány jako budovy šetrné k životnímu prostředí. Může být ale budova skutečně ekologická, když při její realizaci dochází například k přepravě kompletní nosné konstrukce přes oceán? Udržitelnost zároveň nespočívá pouze v konkrétních dopadech použitých materiálů, procesů a technologií na životní prostředí. Jedním z aspektů trvalé udržitelnosti je také schopnost budovy reagovat na změny v požadavcích na její využití. Může dřevěná konstrukce vícepodlažní budovy konkurovat variabilitě volné dispozice tradičního železobetonového skeletu? Náš příspěvek se zaměřuje na konkrétní realizace vícepodlažních dřevostaveb, u kterých si klademe otázky na jejich deklarovanou ekologičnost. Cílem našeho příspěvku je hledání otázek a odpovědí, kdy je uplatnění dřeva pro konstrukci vícepodlažních budov smysluplné a kdy může být naopak vhodnější využít tradiční konstrukční systémy.
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
Dřevo&stavby. 2019,(4), 118-121. ISSN 1803-6996.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Dřevostavby byly do nedávné doby zařazeny zcela na okraj stavební produkce. Z různých historických důvodů byly využívány zejména jako dočasné objekty a stavby drobného měřítka. Tato situace se v posledních letech výrazně proměnila. Nářky odborníků a dodavatelů na nedostatečný zájem o stavění ze dřeva a spílání na domnělou betonářskou lobby pomalu utichají.
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
In: Architektura v perspektivě 10. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 274-275. ISBN 978-80-248-4236-3.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Contemporary wooden architecture comprises various ways of using of timber. Wooden structure is always an assembly of various types of elements – beams, columns, plates etc. that are joined together in different ways. Timber construction is not a homogenous mass (as concrete for example). This point causes many specifics for the planning process from very early beginning to the realisation of the building. BIM can be very helpful tool in this process. BIM is not only a 3D planning that serves for generating of 2D drawings and visualisations. It offers many possibilities of use of data generated from the model. This contribution shows possible ways of BIM utilisation mainly for a specific type of timber construction – CLT/ Cross laminated timber. It deals also with various possibilities of application of BIM (not only) for timber architecture in general. It looks for ways of use of BIM that are interesting, but that are not are not much applied.
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
Dřevo&stavby. 2018, 128-130. ISSN 1803-6996.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V současné době je jednoznačně patrný trend snižování energetické náročnosti budov. To je jistě správné. Otázkou však je, zda v ochraně životního prostředí využíváme správné cesty. Jsou použité prostředky vždy smysluplné?
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 9. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2017. p. 26-29. Architecture in Perspective. vol. 9. ISBN 978-80-248-4058-1.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Zero roof overhang is a significant detail of modern architecture. It gives a specific minimalist look to the contemporary houses. However it usually requires sophisticated technical solutions that can be very fragile. Defects of this detail can lead to serious damages of buildings. Risk of damage at the timber houses is even higher as wood generally gets in danger when water and moisture are present. This contribution shows examples of several solutions of this specific detail at timer houses. It shows principles of the detail and its tricky points. It is accompanied by experience of usage of presented solutions. This theme raises questions. Whether utilisation of zero roof overhang is convenient, right and appropriate. Whether this detail of modern architecture goes together with practical usage of houses or the visual point of the detail is more important than technical complications. Aim of this contribution is to bring another insight to the mentioned theme. Not only to give answers but also to raise questions.
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
Praha: GRADA PUBLISHING, 2016. ISBN 978-80-271-0055-2.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Publikace je věnována zejména novodobému konstrukčnímu systému vrstvených lepených masivních panelů známých pod označením CLT, který zaznamenává v posledních letech výrazný vzestup. Je to technologie, která si za relativně krátkou dobu našla své místo mezi tradičními dřevostavbami nejen rodinných domů.
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
In: Progres techniky v architektúre. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. pp. 42-45. ISBN 978-80-227-4105-7.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Konstrukční systém panelů CLT patří do skupiny masivních dřevostaveb. Panely z vrstveného masivního dřeva představují novou technologii, která si získává v rámci široké skupiny konstrukčních typů na bázi dřeva svébytné postavení. Ukazuje novou cestu ve zpracování dřeva pro stavebnictví. Konstrukce z vrstvených masivních dřevěných panelů umožňuje dosažení zajímavých architektonických řešení při zachování principů trvale udržitelného rozvoje, ekonomické efektivitě a vysoké rychlosti výstavby. Tato technologie je vhodná pro středně i vice podlažní budovy.
Autoři
Pavlas, M.
Publikováno v
In: Juniorstav 2013 - 15. odborná konference doktorského studia - Sborník příspěvků. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. pp. 26. ISBN 978-80-214-4670-0.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Technologie panelů z vrstveného masivního dřeva umožňuje ponechat prvky nosné konstrukce bez interiérových krycích vrstev. Díky tomu mohou tvořit stěny či stropy celistvou dřevěnou plochu. Pro projektanty se tak otvírá možnost docílit konstrukční a materiálové čistoty, při které se výrazně uplatňuje estetický potenciál nosného systému. Estetika panelů z vrstveného řeziva se vyznačuje především tím, že jde o masivní konstrukci, kde základním prvkem je dřevěná lamela s jasně čitelnou přírodní strukturou. Výrazně se tak liší od konstrukcí využívajících deskové aglomerované dřevo - například konstrukční desky OSB.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.