Lidé

Ing. Romana Michalková, Ph.D.

Autorizovaná krajinářská architektka od roku 2006 a od roku 2016 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT o stromech krajináře i architekty. Zabývá se projekty soukromé i veřejné zeleně v rámci města i venkovské krajiny, včetně rekonstrukce historických parků. Dlouholetá spolupráce s realizačními zahradnickými firmami i architektonickými projekčními kancelářemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová