Lidé

Ing. Romana Michalková, Ph.D.

Předměty

520DEN1, 520DEN1N Dendrologie I
520KA5 Krajinářská architektura V

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová