Lidé

Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.

odborný asistent

Odborně se zabývá filosofií a teorií architektury, zejména moderní a současnou architekturou a dále architekturou klasické tradice. Konkrétně například fenomenologicky orientovanými teoriemi, dekonstrukcí v architektuře, myšlením Rema Koolhaase a též dějinami teorie architektury. Mezi další badatelské zaměření patří města, jejich architektura a urbanismus a především jejich role v civilizaci. K dalším odborným zájmům patří architektonická kritika a fotografie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.