V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Neubergová, S.
Trvání projektu
2010-2012
Anotace
Trvanlivost a spolehlivost sanačních opatření je velmi aktuální a závažné téma související s problematikou obnovy a uchování historických staveb. Řešení projektu navazuje na současnou úroveň poznání v dané problematice a je zaměřeno na získání nových poznatků umožňujících dosažení vysoké trvanlivosti a funkční spolehlivosti materiálů a konstrukcí historických staveb a památkových objektů, jako nedílnou součást udržitelného rozvoje (zajištění dlouhé životnosti).
Hlavní řešitel
Neubergová, S.
Trvání projektu
2009
Anotace
Cíle: - stanovení vlivu vlhkostních a chemických degradačních procesů na trvanlivost a spolehlivost materiálů rekonstruovaných staveb a vybraných pórovitých materiálů používaných při rekonstrukcích, - ověření fyzikálně-mechanických vlastností materiálů postižených degradačními procesy stanovených experimentálním laboratorním výzkumem s komparací vzorků odebraných in situ, - na základě zjištěných poznatků, porovnání s teoretickým výzkumem dosavadních výsledků, - převzetí výsledků experimentů do zpracování doktorské práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.