Lidé

Ing. arch. Šárka Malošíková

doktorandka, odborná asistentka

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2019
Anotace
Konference Škola architektury navazuje na stejnojmennou konferenci pořádanou v rámci SVK v roce 2017. Snahou je založit bienální opakování konferencí s tematikou vzdělávání na školách architektury. Konference Škola architektury bude také předznamenávat konferenci Evropské asociace architektonického vzdělávání (EAAE), kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v létě 2020. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education na Bartlett School of Architecture ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu nebo konference britské Association of Architectural Educators (AAE) či výše zmíněné konference EAAE. Snahou konference Škola architektury je přinést téma architektonické výuky do popředí zájmu i v České republice. Jedná se zejména o témata propojení architektonické tvorby a výzkumu či prakticky orientovanou výuku, která nejsou v našem akademickém prostředí příliš rozšířená. Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. Představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. Podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 3. Poskytnout prostor pro kritickou diskusi na toto téma Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí. Skrze své příspěvky budou prezentovat své přímé zkušenosti s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Budou také osloveni studenti doktorského studia univerzit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se ve svém výzkumu zabývají architektonickým vzděláváním (např. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí, atd.). Přizváni budou i pedagogové fakult architektury v České republice, aby sdíleli své zkušenosti a jejich způsob výuky. Referáty budou prezentovány formou příspěvku v délce 10-15 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého bloku proběhne asi půlhodinová diskuse. Zahraniční hosté budou mít příspěvek dlouhý 30
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2018
Anotace
Projekt si klade za cíl, stejně jako v úspěšném předcházejícím ročníku, na základě realizace architektonických prvků či drobné stavby (předpoklad - věžě) z inovativních materiálů ověřit přínos metody "learning by doing"v procesu vzdělávání budoucích architektů. Komplexní návrh stavby začíná u jednotlivých prvků a je syntézou kreativního myšlení, znalostí materiálů, fyzikálních jevů a fyzické pracnosti a proveditelnosti návrhu. Jednotlivé návrhy by se realizovaly ve vícečlenných studentských týmech pod metodickým vedením členů řešitelského týmu.
Trvání projektu
2017-2018
Anotace
Live Projects představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém jsou projekty dovedeny až k realizaci. Jejich podoba je často ovlivněna spoluprací s investorem nebo budoucím uživatelem stavby. Kromě zpracování návrhu až do úrovně prováděcí dokumentace se student učí práci s rozpočtem, základům koordinace stavby, spolupráci s profesemi, dodavateli a řemeslníky, řízení projektu a také celé řadě měkkých dovedností jako např. organizaci týmové práce. Výuka Live Projects není v České republice rozšířena. Výzkum SGS se zaměří na analýzu již realizovaných projektů převážně ze zahraničí, vypracuje přehled požadavků kladených na studenty i pedagogy a představí různé metody jejich výuky.
Trvání projektu
2017
Anotace
Konference si klade tyto hlavní cíle: 1. představit aktuální přístupy ve výuce architektury 2. představit různorodost těchto přístupů 3. podpořit výzkum a odborné znalosti v oblasti výuky a architektonického vzdělávání 4. připravit prostor kritickou diskusi na toto téma Konference se zaměří na aktuální tendence v architektonickém vzdělávání. V zahraničí probíhají konference na toto téma pravidelně (například konference Research Based Education pořádáná londýnským Bartlettem a universitou ve Stuttgartu anebo každoroční konference pod záštitou asociací EAAE nebo AAE) a snahou je přinést téma výuky architektury do popředí zájmu i u nás. Osloveni budou studenti magisterského studia, kteří studovali nebo studují v zahraničí (ať už v skrze program Erasmus, bilaterální dohody anebo jako řádní studenti některé ze zahraničních škol) a setkali se v rámci svého pobytu s výukou, která představuje alternativu ke způsobu výuky na FA ČVUT. Ve svém příspěvku představí průběh a výsledky procesu. Budou osloveni také studenti doktorského studia universit v ČR, SR i dalších zahraničních škol, kteří se zabývají různými aspekty architektonického vzdělávání (například. ateliérovou tvorbou, odbornými předměty, vzděláváním dětí atd.). Své zkušenosti a výstupy výzkumu budou prezentovat formou příspěvků v rozsahu 15-20 minut, po kterém bude následovat prostor pro otázky. Účastníci budou rozděleni do tematických bloků. Na konci každého z nich proběhne přibližně půl hodinová diskuse. V úvodu konference budou přizváni také zástupci z řad vyučujících z ČR, kteří se rozhodli vyzkoušet v praxi alternativní způsob výuky anebo se zabývají metodikou, a také vyučující ze zahraničí. Bude oslovena například Anette Spiro z ETH Zurich, která učí řadu let ateliérovou tvorbu prvních ročníků tamní fakulty architektury a aktuálně zpracovává přesnou metodiku své výuky. Dále bude pozvána Jane Anderson, která vyučuje na Oxford Brooks University, a je spoluzakladatelkou Live Project Network - uskupení, které

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.