S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Kubcová, J.
Trvání projektu
2014
Anotace
Předmětem výzkumu je podrobná analýza jednoho z druhů svépomocného komunitního bydlení -cohousingu pro různé typy společenství: 1/ vícegenerační, 2/ seniorské a 3/ tzv. komunity 40+, a to v prostředí 1/městském, 2/předměstském a 3/venkovském. Navrhovaný výzkum sleduje kvality bydlení pro všechny generace, především s ohledem na sousedský charakter vystavěného prostředí bytových souborů. Protože žádný projekt takového komunitního bydlení nebyl v České republice doposud realizován, bude prováděna analýza zahraničních realizovaných příkladů, jejich kritika a srovnání s urbanisticko-architektonickými, legislativně-právními a kulturně-sociálními aspekty bydlení v České republice. Cílem výzkumu je vytvořit funkční modely jednotlivých typů komunit v jejich nejspecifičtějším urbanistickém prostředí pro Českou republiku a tyto modely dále prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.