Lidé

Ing. arch. Šárka Jahodová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2015
Anotace
Předmětem výzkumu je role veřejné a komerční vybavenosti v územním plánování a její vztah ke struktuře a obsahu města. Jádrem práce je komparativní analýza instrumentáře vymezeného vzorku plánů českých i zahraničních měst ve dvou měřítkových úrovních plánování. V rámci projektu bude na základě analýzy regulativů vytvořena systematika nástrojů používaných k lokalizaci vybavenosti a využití území ve městě. Dále se bude projekt zabývat průzkumem vazeb těchto nástrojů a jejich role v celém systému rozhodování o využití území. Cílem je vytvoření systematiky pojmů, nástrojů a systémů plánování z pohledu distribuce klíčových aktivit v území. Výzkum může být podkladem pro optimalizaci nástrojů plánování a další výzkum vazeb obsahu a morfologie města.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2014-2018
Anotace
Housing estate in V4, what next? je název rozsáhlého výzkumného projektu, který se zabývá hledáním dlouhodobé vize sídlišť, možnostmi jejich adaptace a úprav. Důležitým tématem je zvýšení rezidenční atraktivity a konkurenceschopnosti těchto lokalit. Projekt se věnuje i možnostem zapojení veřejné správy města do tohoto procesu. Další stejně důležitou otázkou je hledání možností, jak aktivovat soukromé finance a nastavení institucionální podpory pro možnou transformaci sídlišť.
Hlavní řešitel
Trvání projektu
2014
Anotace
„Sídliště ve V4, jak dál?“ je název rozsáhlého výzkumného projektu, který se zabývá hledáním dlouhodobé vize sídlišť, možnostmi jejich adaptace a úprav. Důležitým tématem je zvýšení rezidenční atraktivity a konkurenceschopnosti těchto lokalit. Projekt se věnuje i možnostem zapojení veřejné správy města do tohoto procesu. Další stejně důležitou otázkou je hledání možností, jak aktivovat soukromé finance a nastavení institucionální podpory pro možnou transformaci sídlišť. Projekt organizuje Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst České republiky, Centrem kvality bydlení a Heinrich-Böll-Stiftung Prague.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout