S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr.h.c.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.