Lidé

prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr.h.c.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.