Statika a nosné konstrukce II

Základy navrhování nosných konstrukcí, zděné konstrukce, zakládání staveb. 

Předmět Statika a nosné konstrukce II zahrnuje vybrané metody statické analýzy a navrhování nosných konstrukcí z různých materiálů. Předmět vysvětluje běžné druhy zatížení a návrh základních prvků betonových, ocelových a zděných konstrukcí, i návrh základových konstrukcí běžných staveb. Předmět se opírá o principy navrhování podle platných evropských norem (Eurokódů) s využitím dostupných pomůcek a softwarových produktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.