S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Statika a nosné konstrukce II

Základy navrhování nosných konstrukcí, zděné konstrukce, zakládání staveb. Předmět seznamuje s principy navrhování podle Eurokódů, uspořádání a předběžného návrhu prvků stavebních konstrukcí, stanovení zatížení a analýzy konstrukcí, návrhu a posouzení zděných konstrukcí a zakládání staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková