Lidé

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Je vysokoškolským pedagogem na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví, fakulty stavební, ČVUT v Praze a současně vyučuje řadu předmětů na fakultě architektury. V pedagogické činnosti se zaměřuje na přednášky orientované na přípravu a řízení staveb, provádění a stavební management, ekonomii staveb a sidel, ekonomii a management , stavební právo, soutěže a kontrakty, na ekonomiku a management, inženýring, inovační podnikání a v těchto specializacích publikuje. Vede bakalářské a diplomové práce, vyučuje i studenty v rámci doktorské formy studia, působí též jako školitelka. Je členkou oborové rady doktorského studia Stavební management a inženýring.

 V průběhu svých profesních aktivit pracovala v oblasti výrobní přípravy u zhotovitelské stavební firmy, dále řadu let na Inženýrské a koordinační správě Ministerstva stavebnictví ČR a též se věnovala vlastní podnikatelské činnosti v oblasti dodávek stavebních prací, projektové činnosti a inženýrské činnosti. Ve výzkumné činnosti je orientována na pozemní a i dopravní stavby z pohledu udržitelnost staveb a rizik - s výstupy např. v rámci výzkumného týmu projektu Centrum efektivní a udržitelné dopravní infrastruktury. Je autorizována pro obor pozemní stavby u České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví.
 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.