S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Předměty

524EM1 Ekonomie a management I

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.