Lidé

doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Škoda, Z.
Trvání projektu
2020
Anotace
Digitální technologie nám v určitých případech ukazují obrovskou přidanou hodnoty od počátečního konceptuálního návrhu stavby až po konečnou fázi výstavby. Správným využíváním těchto technologií mohou společnosti omezit náklady na celý životní cyklus stavby. Projekt se bude zabývat aktuálním tématem zavádění a využívání bezpilotních leteckých prostředků - UAS (Unmanned Aerial Systems) ve stavebnictví. Projekt bude zaměřen na analýzu možnosti využití těchto prostředků a analýzou ekonomické výhodnosti v rámci automatizované výstavby. Po celém světě jsou prostředky UAS využívány naprosto běžně, nicméně využití v České Republice není zcela obvyklé. V tomto projektu budou identifikovány a prozkoumány druhy UAS, které se v dnešní době využívají právě pro stavební účely, stejně tak budou prozkoumány ekonomické aspekty využitelnosti těchto strojů. Následně bude vyhodnocena účinost využití dronů v různých výstavbových projektech.
Hlavní řešitel
Škoda, Z.
Trvání projektu
2019
Anotace
Projekt se bude zabývat hodnocením použitelnosti fotogrammetrie v oblasti stavebnictví. Na základě analýzy metody SFM (Structure From Motion) s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) bude provedeno fotogrammetrické skenování stavebního objektu s výsledným 3D modelem daného objektu. Cílem daného projektu je zaměření a posouzení vhodnosti metody fotogrammetrického měření pro vytváření 3D modelů reálných staveb v oblasti stavitelství s následnou možností odhalení rizikových oblastí daného objektu (destrukce objektu). Výstupy mohou pomoci ke snadnější orientaci na poli dostupných nástrojů a usnadnit adaptaci metody SFM na stavební trhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.