Lidé

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

externí pracovník

Vzdělání

2007 Jmenován docentem pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí
1991 – 1996 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí

Vybrané publikace

  • Kočí, V., Trecáková, T.: Mixed municipal Waste management in the Czech Republic from the point of view of the LCA method. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2011, Volume 16, Number 2, Pages 113-124. DOI: 10.1007/s11367-011-0251-4
  • Kočí, V.: Posouzení životního cyklu výroby epoxidové pryskyřice. Chemické Listy 108, str. 967 - 975 (2014), ISSN: 1213-7103.
  • Michal Kozderka, Bertrand Rose, Vladimír Kočí, Emmanuel Caillauda, Nadia Bahloulia: High impact polypropylene (HIPP) recycling – Mechanical resistance and Lifecycle Assessment (LCA) case study with improved efficiency by preliminary sensitivity analysis. Journal of Cleaner Production, Volume 137, 20 November 2016, Pages 1004–1017 DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.217
  • Jan Matuštík, Vladimír Kočí: Environmental impact of personal consumption from life cycle perspective – A Czech Republic case study. Science of The Total Environment, 646 (2019) 177-186. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.233
  • Šerešová, M., Polák, M., Kočí, V.: Environmental performance of collection boxes for end of life mobile phones, Waste Management & Research vol.37, Issue 8, str. 1-9, DOI.org/10.1177/0734242X19857468
  • Kočí, V.: Comparisons of environmental impacts between wood and plastic transport pallets, Science of the Total Environment, 686 (2019) 514–528 doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.472
  • Kočí, V., Picková, E.: Life Cycle Perspective of Liquid Epoxy Resin Use in the Automotive Industry. Polish Journal of Environmental Studies, Volume: 29, Issue: 1, Pages: 1-15, Published: 2020, DOI: 10.15244/pjoes/100495

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.