Lidé

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

externí pracovník

Předměty

528EKL, 528EKLD, 528EKLK Ekologie

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.