Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

externí pracovník

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského života. Přednáší na VŠCHT, ČVUT a UK. Kromě práce na vědeckých projektech spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.