V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

externí pracovník

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu, kterou v České republice rozvíjí a uplatňuje ji v řadě projektů vedoucích ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit i ke zvýšení kvality lidského života. Přednáší na VŠCHT, ČVUT a UK. Kromě práce na vědeckých projektech spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, neziskovými organizacemi i se samosprávou ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.