Lidé

MgA. Dávid Sivý

Autoři
Ráftl, J. - Tůma, J., - Sivý, D.
Publikováno v
VISION. 2018, 173(rmb80), 192-193.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Anotace
VISION is a leading art and design magazine showcasing the international visual art, fashion and culture to Chinese readers.
Autoři
Tůma, J. - Ráftl, J., - Sivý, D.
Publikováno v
Archiweb. 2015, ISSN 1801-3902.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
,,Čím pomaleji jdeme lesem, tím větší tajemství nám odkrývá” Laboratorium Silencii přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Pokoj, ticho a zamyšlení je vnímáno jako médium k hlubšímu poznání, přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. V přírodě můžeme nalézat čas, který máme sami pro sebe, klid a ticho, které jsou čím dál tím vzácnější. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.