Lidé

Mgr. Maroš Volovár

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.