Lidé

Mgr. Maroš Volovár

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Dizertační práce

Téma: Drevený skelet v stavebnej tradicii horného Potisia

školitel: doc. Ing. Michael Rykl Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.