Lidé

Mgr. Maroš Volovár

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Trvání projektu
2019-2021
Anotace
Cieľom projektu je stavebno-historický prieskum a dokumentácia posledných reliktov drevených skeletov tradičnej konštrukcie (obytných i hospodárskych), ktoré dožívajú vo vidieckom prostredí horného Potisia - v multikultúrnom regióne na pomedzí dn. Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Realizácia projektu vyžaduje výskumné vybavenie, dendrochronologickú sondáž, technológiu na fotogrametrické spracovanie objektov, poplatky za reprodukciu archívnych materiálov, výdavky na konferenčné prezentácie výsledkov a úhradu pobytových nákladov na terénny výskum na Ukrajine a v Rumunsku, ktoré nemožno navštíviť v rámci výmenného študijného pobytu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.