Komise pro rovné příležitosti

Komise pro rovné příležitosti FA připravuje institut ombudsmana/ky FA ČVUT a svými dalšími návrhy, které předkládá Vedení, vytváří pro studující, vyučující a zaměstnance vstřícné, bezpečné a podpůrné prostředí na fakultě vyjadřující respekt k jejich individualitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.