S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných ke studiu na FA a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její členy jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů tvoří studenti. V řízení a jednání před Disciplinární komisí FA se postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty FA ČVUT.

Seznam členů Disciplinární komise Fakulty architektury ČVUT

Složení Disciplinární komise FA ČVUT na dvouleté období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022

Předseda:
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., vedoucí Ústavu navrhování II

Členové:
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., Ústav stavitelství II
Bc. Eliška Chrtková, členka SPA
Bc. Dominik Zastávka, člen SPA

Náhradníci:
prof. Ing. arch. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách
Ing. arch. Jan Sedlák, Ústav navrhování III

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.