Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných ke studiu na FA a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její členy jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů tvoří studenti. V řízení a jednání před Disciplinární komisí FA se postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty FA ČVUT.

Seznam členů Disciplinární komise FA ČVUT

Složení Disciplinární komise FA ČVUT na dvouleté období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.