Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných ke studiu na FA a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Její členy jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, polovinu členů tvoří studenti. V řízení a jednání před Disciplinární komisí FA se postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty FA ČVUT.

Seznam členů Disciplinární komise FA ČVUT

 

Členové – pedagogové

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.