15150

Ústav designu

Ústavu designu připravuje flexibilní a komplexně vzdělané designéry – specialisty, kteří se orientují v podmínkách dnešních technologií a médií a jsou schopni reagovat na požadavky současného profesního trhu. Studenti navrhují koncepty využívající tyto technologie a jsou vedeni k realizaci funkčního prototypu.

Ústav nabízí pět vertikálních ateliérů s různým zaměřením (od průmyslového designu přes produktový, interiérový až po experimentální design) a dva ateliéry základů designu. Studenti si mezi nimi mohou vybírat a postupně tak vyprofilovat své zaměření v budoucí praxi.

Ústav se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a participaci na reálných projektech ostatních fakult ČVUT. Zadání ateliérových projektů jsou obvykle přizpůsobována aktuálnímu výzkumu na partnerských pracovištích. Mezifakultní týmy dokáží pracovat velmi efektivně a spolupráce je oboustranně přínosná. Studenti mají možnost konzultovat a realizovat své vize ve spolupráci s odborníky z dalších fakult ČVUT, zejména z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty informačních technologií a Fakulty biomedicínského inženýrství.

Úspěšné projekty vznikají také na základě zadání vytvořených ve spolupráci s renomovanými firmami, jako jsou RWE, Sapeli, Technistone, Galavito, Tesla, Meva, Meopta, Viadrus či Lasvit. Jejich součástí jsou technologické exkurze ve výrobě a realizace vybraných studentských projektů přímo u výrobců.

Studijní obor design, zastoupený ve všech navazujících studijních programech (bakalářském, magisterském a doktorském), čerpá z komplexní nabídky technických, praktických i humanitních předmětů Fakulty architektury i ostatních fakult ČVUT.

V umělecké činnosti se uplatňuje umělecká a designérská tvorba pedagogů, ale také prezentování studentských prací na mimoškolních výstavách, festivalech a oborových soutěžích.

ZPRÁVY

Vzhledem k opatřením v rámci Covid 19 proběhne zahájení ZS 2020/21 individuálně
v jednotlivých ateliérech.

Od 7. 9. do 21.9. do 10:00 se mohou studenti zapisovat do vertikálních ateliérů Ústavu designu
dle vyhlášených témat.

Zadání jsou vyvěšená (spolu se zápisovým listem) na nástěnce ve 4. patře.

Ve 13:00 bude na stejné nástěnce zveřejněn definitivní rozpis studentů podle kterého pak
od 13:30 proběhnou schůzky v jednotlivých ateliérech.

Prvních ročníků se tato forma zápisu netýká.
Ateliéry ZD1 a ZD2 zahájí výuku dle rozvrhu v 9:00 ve svých ateliérech 404, 204.

 

Práce studentů Ústavu designu

DIONE Lamp, Kristýna Mikolášková, Ateliér Karel.
Koloběžka LUNT, 1. místo v soutěži Best In Design 2018, Markéta Nováková, Ateliér Streit.
Spolupráce s M&T, klika, Jakub Klouzek, Ateliér Jaroš.
Diplomní projekt, kytara, Tomáš Havel, Ateliér Fišer.
Detektor kontaminace rukou, VF Černá hora, Karel Eliáš, Ateliér Tvarůžek.
Samostojné umyvadlo, Mariana Kopecká, Ateliér Fišer.
Květináče "micro-greens", Lucie Bartošová, základy designu Jaroš.
Závislost Alkohol, Polesný, Ateliér Karel.
Čidlo kvality vzduchu PROTRONIX, Eliška Luhanová, Ateliér Tvarůžek.
Odšťavňovač, Sára Rašovská, základy designu Bébarová.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.