15150

Ústav designu

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Karhan, J.
Řešitelský tým
Pracoviště
Trvání projektu
2023-2025
Anotace
Cílem výzkumu je sběr, vyhodnocení a interpretace dat týkajících se nuancí lidského prožívání a smyslového poznávání v závislosti na kontextu percepce.
Hlavní řešitel
Kovář, R.
Řešitelský tým
Pracoviště
Trvání projektu
2022
Anotace
Záměrem projektu je vytvořit sadu prototypů Fóliového obalu, určeného pro jeden ze způsobů bezobalového prodeje drogistického zboží, které v rámci své disertační práce navrhuji.
Hlavní řešitel
Šafařík, J.
Pracoviště
Trvání projektu
2022
Anotace
Design služeb klade důraz na dlouhodobý pohled na konkrétní problémy či situace a v procesu vytváří holistický pohled na životy a zkušenosti svých uživatelů. Obvykle nekončí prodejem sériově vyráběného fyzického produktu a jeho konečným cílem a ústředním bodem bývá spíše uživatelský zážitek. Service design zahrnuje navrhování dlouhodobějších interakcí mezi poskytovateli služeb a jejich spotřebiteli, a je často podpořen řadou nehmotných složek. Metodika tohoto designového odvětví je specifická a vyžaduje přístup, který se liší od tradičního designového procesu, který se vyučuje v rámci oboru Design na FA ČVUT. Uspořádáním workshopu a vytvořením výukových materiálů bychom rádi do výuky designu přinesli aktuální trendy z designového oboru a nabídli možnost rozšiřování rozhledu studentů a podpořili jejich případnou specializaci. Metoda práce 1. příprava workshopů, upřesnění průběhu a harmonogramu 2. propagace workshopů 3. uspořádání workshopů včetně finální prezentace se zainteresovanými stakeholdery 4. zpracování studijních materiálů (publikace a prezentace) a nástroje pro implementování procesu service designu formou krátkých workshopů do ateliérové výuky 5. evaluace a zpráva Význam/přínos: - Zkvalitnění výuky na Ústavu designu FA ČVUT skrze zprostředkování aktuálních odborných témat a trendů designu. - Vytvoření pestrých, studentsky a učitelsky přívětivých studijních podkladů, které studentům zprostředkují současné informace inovativní formou. - Vytvoření praktického nástroje/návodu k opakovanému implementování podobného, krátkodobého workshopu do ateliérové výuky. Výstup(y) projektu: - Podrobně zdokumentovaný workshop metodologie Service designu a návrh k implementaci do ateliérové výuky - Zpracování studijních podkladů v tištěné formě – publikace - Zpracování studijních podkladů v elektronické formě – prezentace
Hlavní řešitel
Jaroš, J.
Řešitelský tým
Pracoviště
Trvání projektu
-
Anotace
Hlavním cílem projektu Bohemian Perfection je ustavení on-line mezioborové platformy v oblasti tradičních řemesel zaměřené na: • zvýšení konkurenceschopnosti excelentních řemeslníků a jejich napojení na módní průmysl a interiérový design, • iniciace odborného diskurzu o podobě moderního užitého předmětu s vazbou na tradiční řemeslné postupy, formy, ornament prostřednictvím case study (spolupráce studentů Studia Jaroš s řemeslníky na vývoji modelových návrhů/produktů) • umožnění interdisciplinární spolupráce řemeslníků, návrhářů, producentů zpracovávaných materiálů, potenciálních odběratelů, paměťových institucí a lokálních iniciativ, • rozvoj lokalit zapojením organizací cestovního ruchu pro podporu kulturní turistiky, • popularizaci tradičních řemesel u potenciálních pokračovatelů. ČVUT je partner bez finanční účasti využívající výsledky projektu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel