PŮVOD A ATRIBUTY PAMÁTKOVÝCH HODNOT HISTORICKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

METODIKA KOMPLEXNÍ IDENTIFIKACE A OCHRANY ATRIBUTŮ HODNOT HISTORICKÝCH MĚST A JEJICH VEŘEJNÝCH PROSTORŮ PRO ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ JEJICH AUTENTICITY

Metodika předkládá poznávání urbánního vzorce historických měst. Jinými slovy, je zde představen analytický proces pojmenování, uspořádání a hodnocení konstitutivních parametrů tvořících jedinečný obraz historického městského osídlení v kontextu ČR. Z tohoto pohledu je urbanistická hodnota měst pojímána nejen jako součet jednotlivostí (objektů), ale i jako relativně komplexní informace o celku a jeho logických (stavebních) částech. Z této informace vyrůstají následné urbánně-památkové hodnoty, vycházejí např. ze způsobu založení a následného vrstvení města, s cestami, parcelací, vytyčením bloků, umístěním, formou a rolí klíčových objektů, s geometrickými vztahy atp. 

Tento přístup lze zjednodušeně chápat jako komplementární metodu k metodám poznávání architektonických hodnot historických objektů a souborů, resp. k metodice ochrany ucelených částí urbanizovaných území vykazující významné kulturní hodnoty a péče o ně. Jedná se o dvě cesty k témuž, jedna od jednotlivosti k celku, druhá od celku k jednotlivosti. Uživateli metodiky budou primárně orgány památkové péče, sekundárně obce, stavební úřady a projektanti. Metodika byla certifikovaná na základě Osvědčení o uznání uplatněné metodiky (vydáno MK ČR 18. 3. 2020).

MAPY ATRIBUTŮ KOMPLEXNÍ IDENTITY HISTORICKÉHO MĚSTA

Smyslem práce bylo vytvoření instrumentária pro systematickou identifikaci komplementárních jevů a atributů důležitých pro udržitelnost kulturních hodnot českých měst a pro zachování jejich autenticity. Účelem bylo vypracování logicky strukturovaných standardních postupů a metod pro komplexní analýzu a hodnocení historického prostoru z hlediska vývoje utváření měst, včetně jejich nehmotných projevů. Práce je založena na relativně komplexním hodnocení a na metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky (primárně v prostředí GIS). Cílem bylo formulovat, vymezit a zpracovat obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení urbánního rozvoje měst v kontextu památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty u specifikovaných urbánních jevů a atributů. 

Byla vytvořena tato díla: 6x mapa (soubor listů) s odborným obsahem komplexní pro České BudějoviceLitomyšlTelčJihlavaPelhřimovKadaň; 20x mapa (soubor listů) s odborným obsahem lokační pro Český KrumlovDomažliceHoršovský TýnHradec KrálovéJičínJindřichův HradecKolínKroměřížLipník nad BečvouLitoměřiceMoravská TřebováNové Město nad MetujíNový JičínOlomoucPlzeňPrachaticeSlavoniceTřeboňÚštěkZnojmo. Celkem bylo vytvořeno 568 mapových listů. Společně s dalším výsledkem „Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a jejich veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity“ jde o ucelený formát využitelný při celém spektru činností, od strategických (plánování) přes taktické (rozhodování) k operativním (realizace).

01_Textová část

02_Apendix: "Analýzy půdorysné osnovy"

03_Mapy s odborným obsahem

Zveřejněné Mapy s odborným obsahem jsou pro prohlížení vyexportovány jako soubory v grafickém formátu PNG. Jednotlivé mapové listy jsou zpracovány v tiskovém formátu A1. Vzhledem k velké podrobnosti a grafické přesnosti jednotlivých zobrazení je potřeba při prohlížení disponovat zařízením s dostatečnou operační pamětí a kvalitním internetovým připojením. Pro detailní prohlížení v různých měřítcích zobrazení („zoom“) je možné soubory stáhnout. Stáhnutí souborů zároveň umožní rychlejší načítání datově objemných mapových listů.

 

VÝSTAVA SKRYTÝ ŘÁD A VNITŘNÍ PODSTATA JEDINEČNOSTI HISTORICKÝCH MĚST

INOVATIVNÍ NÁSTROJE OCHRANY HISTORICKÝCH MĚST: STRUKTURA A TVAR. ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE. 2020

Autor Vít Rýpar. Zprávy památkové péče. 2020

MAPOVÁNÍ KOMPLEMENTÁRNÍCH ATRIBUTŮ IDENTITY HISTORICKÉHO MĚSTA. ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE. 2020

Autorka Jana Zdráhalová. Zprávy památkové péče. 2020

ZMĚNY ZPŮSOBU VYUŽITÍ HISTORICKÉHO JÁDRA. ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE. 2020

Autoři Michal Kohout, Šárka Jahodová, Veronika Peňázová.  Zprávy památkové péče. 2020

FUNKČNÍ VZOREK NÁSTROJE NA VYTYČOVÁNÍ ÚHLŮ - GROMA D12/D16

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil, Jaroslav Buzek. 2019.

FUNKČNÍ VZOREK GROMA - TŘETÍ PROTOTYP

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil, Jaroslav Buzek. 2020

ZJEVNÁ NEPRAVIDELNOST NEBO SKRYTÝ ŘÁD STŘEDOVĚKÝCH MĚST

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil, Tomáš Buzek. Geografický a kartografický obzor. 2020

RUKOPIS LOKÁTORŮ - ROZDÍLY V TRIANGULACI

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil, Tomáš Buzek. Architektura v perspektivě. 2020

TRIANGULATED MEDIEVAL CITIES

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil, Jaroslav Buzek.

 

TRIANGULACE A ZAKLÁDÁNÍ MĚST - VIDEO; Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil, Jaroslav Buzek.

LOKACE STŘEDOVĚKÝCH MĚST NA ÚZEMÍ ČECH, MORAVY A SLEZKA

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil,  Jaroslav Buzek. Z dějin geodézie a kartografie. 2018

 

INVENTURA URBANISMU 2018 - WORKSHOP I; Autoři Jan Jehlík, Jiří Plos, Tomáš Drdácký, Jana Zdráhalová. 2018

VZTAH MAPOVÁNÍ HISTORICKÝCH MĚST A JEJICH OBRAZU 2019 - WORKSHOP II

Autoři Jan Jehlík, Tomáš Drdácký, KONFERENCIA: Vzdelávanie v oblasti ochrany a obnovy architektonického dedičstva. 2019

 

METODIKA MAPOVÁNÍ HISTORICKÝCH MĚST 2020 - WORKSHOP III; Autoři Jan Jehlík, Tomáš Drdácký et. al. 2020

PAMÁTKOVÉ HODNOTY V URBANISTICKÉM MĚŘÍTKU

Autor Jan Jehlík. Zprávy památkové péče. 2019

ANIMACE POUŽITÝCH TRIANGULAČNÍCH MODELŮ

Autoři André Loits, Tomáš Drdácký, Tomáš Zadražil,  Jaroslav Buzek, Edita Lisecová. 2020

THE URBAN DIMENSION OF HISTORIC SITES WITH HERITAGE PROTECTION IN THE CZECH REPUBLIC

Autoři Jana Zdráhalová, Jan Jehlík, Vít Rýpar. Heritage. 2018

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.