15119

Ústav urbanismu

Všechny publikace

348 výsledků

Autoři
Rýpar, V.
Publikováno v
In: ISUF Annual Conference Proceedings. Glasgow: University of Strathclyde Glasgow, 2021. TBD. vol. TBD.
Rok
2021
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The paper presents a historico-geographical analysis of six towns. The study was recently introduced as a part of a methodology to characterise heterogenous spatial qualities of historic urban tissues in order to improve the areal heritage conservation in Czechia. Therefore, its focal point is the historic town core and its environment. The applied historico-geographical segment of the methodology comprises of three-level scale resolution and three historical time frames analysis. Its aim is to identify and describe valuable patterns and elements in respective levels of abstraction. The particular section discussed shows an experimental approach in which the diverse spatial characteristics of an urban tissue are analysed as a quality of a street space rather than of the blocks. The goal is to near the analysis of a town plan to the experience of a townscape, to switch the significance of a street from a border to an object.
Autoři
Čechová, K.
Publikováno v
ERA 21. 2021, 21(04), 45-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Vídeňský program sociálního bydlení oslavil v loňském roce stoleté výročí. Jeho fond zahrnuje 220 000 obecních bytů a k tomu dalších 200 000 bytů, které vznikly s fi nanční podporou města. V nějaké formě městem subvencovaného bydlení tak žije více než 60 % obyvatel Vídně. Kontrolou takto velkého segmentu vídeňská radnice zásadním způsobem ovlivňuje veškeré myslitelné parametry bydlení: architektonický i prostorový standard, dopad staveb na životní prostředí, různorodost forem bydlení a pochopitelně a především také cenovou dostupnost. Program je kontinuální zejména díky stabilní politické reprezentaci.
Autoři
Čechová, K. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06939-4.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
After a year’s interruption caused by the Covid-19 pandemic, the lecture series November Talks returned to the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague. Already the sixth year in this series, it presented the Prague public (and, online, the international one) with successful and inspiring personalities from the architectural world. Taking Risks: About the Art of Creating a Material World was the theme of this year’s lecture series. The realisation of the November Talks at leading European architecture schools has since 2006 been supported by the Sto Foundation.
Autoři
Čechová, K.
Publikováno v
In: November Talks 2021: Taking risks. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 30-37. ISBN 978-80-01-06939-4.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
On the last Monday of November, listeners in Prague had the opportunity to hear in person the British urbanist Matthew Carmona. His chosen theme of the “privatization” of public space is one that he has addressed repeatedly in his previous 29-year career as researcher, instructor, and advisor to public institutions.
Autoři
Zdráhalová, J. ed. - Mensing-de jong, A. ed., - Racon-Leja, K. ed.
Publikováno v
Dresden: Technische Universität Dresden Institut für Städtebau und Regionalplanung, 2020. ISBN 978-3-96532-484-8.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
The publication refers to the methodology of conducting international urban workshop regarding two border cities of Aš in Czech Republic and Selb in Germany. Partner universities participating in the program included TU Dresden (coordinator), CTU Prague, TU Delft TU Cracow, and ENSA Strasbourg. The program took part in 2019.
Autoři
Kopp, L.
Publikováno v
In: Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2020. p. 6-12. ISBN 978-80-248-4450-3.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Tento text představuje a kriticky reviduje dosavadní závěry výzkumů věnujícím se ekonomickým aprostorovým vlastnostem měst. V současnosti přinášejí nejvíce výsledků práce zabývající se urbánní morfologií rozšířenou o metodu Space syntax, která zkoumá nediskursivní vlastnosti prostoru, analyzuje jeho vzájemné vazby a konfiguraci. Tyto studie se opírají o teorie natural movement a movement economy, dále pracují s konceptem centrality. Jejich tezí je, že prostorový vzorec měst a jeho uspořádání samo o sobě generuje pohyb ve městě, a že právě tento pohyb je hlavním atraktorem pro obchod a služby. Prokazují souvislosti mezi distribucí socioekonomických aktivit ve městě a vzorci přirozeného pohybu lidí, integrací jednotlivých prvků uliční sítě, typologií parcel a sídelní hustoty. Přestože diskutované práce významně prohlubují vědecké poznání o fungování dnešních měst, jejich revizí je možno nalézt nový směr k zevrubnému zkoumání prostorových a historických faktorů stojících za rozmístěním a distribucí typologického spektra vybavenosti v prostoru a čase. Studium literatury tak představí zásadní koncepty, které jsou pro práci důležité.
Autoři
Trejbal, J. - Kovář, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
transdisciplinární studie území, včetně vypracování šesti podrobných případových studií rekonstrukce a UAP. Společně s Design for Landscape a MC TRITON.
Autoři
Jehlík, J. - Plos, J., - Cikán, M.
Publikováno v
Zprávy památkové péče. 2020, 80(1), 3-9. ISSN 1210-5538.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících institucí FA ČVUT A ÚTAM AV ČR.
Autoři
Zdráhalová, J. - Mensing-de Jong, A., - Racon-Leja, K.
Publikováno v
Research in Urbanism Series. 2020, 6 151-170. ISSN 1879-8217.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
In this paper we discuss the didactic method known as the LAB, a short intensive programme in urban design developed in the years 2009-2019 by various Faculties of Architecture including the Technical University of Dresden, the Cracow University of Technology and the Czech Technical University in Prague. The main aim of this contribution is to introduce the LAB format in urban design education, stressing its innovative and inclusive aspects. The LAB includes the formulation of a spatial strategy based on the existing urban identity as well as socioeconomic and demographic conditions of a location; it brings a unique set of participants, collaborators and stakeholders to a site, which is indispensable for an inclusive approach. The LAB provides a valuable format in addition to standard studio projects in urban design education. The preparatory phase involves an analysis of the case study, conducted remotely using geo-data portals and with information provided by the local administration. To foster inclusiveness in this analytical phase, it is necessary to take account of pre-studies as well as particular on-site experience complemented by the knowledge and expertise of local government, NGOs and local residents. In the LAB, approx. 35 to 60 students consider complex historical, political, natural and cultural conditions, placing these in the context of the current spatial and social situation of the city. The added value is also the possibility of exchanging ideas, working methods and individual mapping skills by participants from various universities, countries and curricula (such as architecture, urban design, spatial planning and landscape architecture). Furthermore, the LAB serves as a useful platform for open discussion between local stakeholders and representatives of the administration. It supports objective debate, free of potentially conflicting political and financial considerations.
Autoři
Jehlík, J. - Drdácký, T. - Plos, J. - Loits, A. - Zdráhalová, J. - Rýpar, V. - Buryška, P. - Sedlák, J. - Cikán, M., - Kohout, M.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Práce se skládá ze tří oddílů. Prvním oddílem je Textová část, kde jsou popsány všechny použité přístupy a metody vztažené ke skladbě mapových výstupů. Druhým oddílem je Apendix textové části nazvaný „Analýza půdorysné osnovy“, kde je podrobně popsána Metoda identifikace středověkého vymezení města. Třetím oddílem jsou vlastní specializované mapy s odborným obsahem, soubory členěné po jednotlivých zkoumaných městech. Výsledné mapy s odborným obsahem pro analyzovaná města jsou tvořeny vždy souborem několika listů. U šesti vybraných měst mapa s odborným obsahem zahrnuje také vizualizaci jedinečných prostorových, funkčních a dalších atributů památkových hodnot a analýzy jejich vzájemných vazeb a dopadů jejich proměn na výslednou autenticitu historického města. Mapy jsou spolu s doprovodným textem vydány v digitální formě ve formátu PDF (texty), GIS (mapy), DWG (mapy) a PNG (mapové listy).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík