15119

Ústav urbanismu

navazující magisterské studium

519U4N, 519U4K Urbanismus IV
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Modul Prostorové plánování

519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI

Modul Zahradní a krajinná architektura

ATV Ateliér volitelný – ATV

Modul Development

ATV Ateliér volitelný – ATV
DSN Diplomní seminář – DSN (AU, AUKA)
519U5N, 519U5K Urbanismus V
519U6N, 519U6K Urbanismus VI
519U7N, 519U7K Urbanismus VII

Doktorské studium

Stavba měst 519DURB

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík