S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům na Rohanském ostrově

Veronika Pokorná

Anotace

Rohanský ostrov tvoří velkou nezpevněnou část veřejného prostranství Karlína. Ostrov byl po dlouhá léta černou skládkou, v posledních letech však začíná být jeho velký potenciál využíván. Projekt vznikl na základě urbanistické studie "Rohanský ostrov" vypracované ateliérem Pavel Hnilička Architekti za účelem revitalizace a urbanistického rozvoje tohoto území. Návrh bytového domu je situován na jihozápadní straně bloku CIII.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.