Výstava ateliérových prací

Bytový dům na Rohanském ostrově

Bc. Veronika Pokorná

Ocenění

Anotace

Rohanský ostrov tvoří velkou nezpevněnou část veřejného prostranství Karlína. Ostrov byl po dlouhá léta černou skládkou, v posledních letech však začíná být jeho velký potenciál využíván. Projekt vznikl na základě urbanistické studie "Rohanský ostrov" vypracované ateliérem Pavel Hnilička Architekti za účelem revitalizace a urbanistického rozvoje tohoto území. Návrh bytového domu je situován na jihozápadní straně bloku CIII.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský