S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům pro umělce

Radek Vladař

Anotace

Dům pro umělce Rudolfa Stingela je navržen do svahu v zahradách Kinských v Praze, což bylo klíčové při jeho formování. Funkčně je rozdělen dle pater a každé z nich poskytuje obyvatelům pohlednicový výhled na město. V druhém patře se nachází příjezd k domu a prostorný ateliér. V prvním nalezneme svět dětí a také střešní zahradu. Přízemí pak patří rodinnému životu a rodičům. Patra spojuje ústřední exteriérové schodiště, tepna domu. I přes frekventovanost místa se dům snaží nalézt pro svou rodinu dostatečné soukromí a klid.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.