S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Množina

Vendula Bryndziarová

Anotace

Množina - súhrn dobre rozlíšitelných entít, ktoré chápeme ako celok. Celky, skupiny, budovy, ľudia, priestory. Množina je súhrn toho, čo chce dosiahnuť. Vytvoriť pre Karlín nové obývateľné miesto. Neukradnúť časť priestoru, ale doplniť ju. Rozprestierať sa pod Vítkovom - duchovnou dominantou mesta. Načúvať histórii avšak posunúť sa vpred. Doplniť a vytvoriť akúsi druhú hodnotu. Tri objemy vedú množinové operácie. Do Množiny sa vstupuje, prechádza sa ňou a rovnako sa aj podchádza. Je v nej však možné zotrvať. A to je jej hlavná podstata.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.