Výstava ateliérových prací

Knihovna pro Karlín

Jan Fröhlich

Anotace

Pětipatrová knihovna na konci Peckovy ulice. Dětská část ve dvou nejvyšších podlažích s přímým vstupem na střešní zahradu. Dvoupodlažní kavárna v parteru, nad ní přednáškový sál a několik různě velkých učeben a menších sálů. Sklad knih v podzemí, v horním podlaží JZ terasa a střešní zahrada s výhledy na Vítkov i na věže kostela na Karlínském náměstí. Hlavní schodiště knihovny jako pokračování cesty Peckovou ulicí. Chvíli stoupá směrem k Vítkovu, chvíli zase zpátky ke Karlínu. Vnitřní uspořádání kolmo na osu Pernerovy ulice – průhledy spojují Karlín a Vítkov oddělené železniční tratí. Oslunění a přirozené osvětlení po celý den, velkorysá schodišťová hala, setkávání, propojení jednotlivých podlaží, prostorů a funkcí. Velikost prostoru odpovídá funkci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Novotný