S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Knihovna pro Karlín

Jan Fröhlich

Anotace

Pětipatrová knihovna na konci Peckovy ulice. Dětská část ve dvou nejvyšších podlažích s přímým vstupem na střešní zahradu. Dvoupodlažní kavárna v parteru, nad ní přednáškový sál a několik různě velkých učeben a menších sálů. Sklad knih v podzemí, v horním podlaží JZ terasa a střešní zahrada s výhledy na Vítkov i na věže kostela na Karlínském náměstí. Hlavní schodiště knihovny jako pokračování cesty Peckovou ulicí. Chvíli stoupá směrem k Vítkovu, chvíli zase zpátky ke Karlínu. Vnitřní uspořádání kolmo na osu Pernerovy ulice – průhledy spojují Karlín a Vítkov oddělené železniční tratí. Oslunění a přirozené osvětlení po celý den, velkorysá schodišťová hala, setkávání, propojení jednotlivých podlaží, prostorů a funkcí. Velikost prostoru odpovídá funkci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.