Výstava ateliérových prací

Stará plaská cesta – Mariánská Týnice, vegetace

Bc. Jan Holeček

Ocenění

Anotace

Tato práce se zabývá obnovou Staré plaské cesty vedoucí z Plas do Mariánské Týnice nedaleko Plzně. Projekt je rozdělen na cestní síť, vodu v krajině a na vegetaci. V této části je zpracována pouze vrstva vegetace. Projekt pracuje s obnovou průchodnosti krajiny, zlepšením schopnosti půdy zadržovat vodu a systémem protierozních opatření.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.