Výstava ateliérových prací

Autobusové nádraží Kutná Hora

Martin Kozák

Anotace

Projekt novej autobusovej stanice je umiestnený v blízkosti existujúcej vlakovej zastávky na okraji centra Kutnej Hory. Na parcele je okrem budovy umiestnený príjemný park, nevyužitá existujúca budova je využitá ako penzión s reštauráciou a s vonkajším posedením. Samotná stanica sa skladá zo skromnej industriálnej budovy a veľkorysého dreveného zastrešenia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr