Výstava ateliérových prací

Polyfunkčný dom v Moste

Bc. Peter Horváth

Anotace

Návrh nadväzuje na urbanistické riešenie v meste Most, ktoré dopĺňa mestskú štruktúru pozdĺžne východo-západnej osy mesta. Navrhovaný objekt sa nachádza pri križovatke J. z Poděbrad a Moskevskej. Budova svojou hmotou ukončuje urbanistický návrh, ktorý kopíruje tvar ulice Jiřího z Poděbrad. Objekt je priechodný a tvorí skratku k parku Šibeník. Hmotové zníženie južnej strany, zabezpečuje osvetlenie vnútrobloku aj počas zimných mesiacov. Na východnej strane, smerom k parku, podlažia výškovo ustupujú západanej strane, a tak jej umožňujú viac výhľadov do prírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel