Výstava ateliérových prací

Nový Most

Dariia Bodnaryuk

Anotace

Projekt přeměny staré prázdné čtvrti města Most na nové zelené obývané prostředí. V této práci je uveden vývoj pohodlných prostoru nádvoří. Prostor ladně proudí z jednoho do druhého a je spojený cestami pro pěší. Po odklonu od hlavních dálnic města je prostor nádvoří uzavřen a vytváří veřejný, poloveřejný a soukromý prostor pro obyvatele. Území dvorů je funkčně rozděleno do několika zón. Obyvatelé přízemí mají přímý přístup na vlastní pozemek. Pro obecné využívání jsou dětská hřiště a sportovní hřiště, grilovací plochy a veřejné zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel