Výstava ateliérových prací

Chráněné bydlení s denním stacionářem a kavárnou | Pragovka

Aneta Nováčková

Anotace

Budova chráněného bydlení s denním stacionářem a kavárnou se nachází na jižním okraji areálu Pragovka. Industriální charakter místa definoval vzhled nově navrženého objektu. Celý dům tvoří 3 hmoty. Každá je charakteristická jiným použitým materiálem. Chráněné bydlení s denním stacionářem reprezentují corten, komunikační centrum sklo a studentská kavárna zastupuje materiál, který k areálu Pragovky neodmyslitelně patří - beton.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.