Výstava ateliérových prací

LES KANCŮ

Sabina Shariffová

Anotace

Projekt Les kanců se zabývá probuzením „sudetské“ vesničky Zátoň pod Boubínem. Pokud do krajiny poznamenané neblahou minulostí vložíme elementární krajinné prvky, příroda procitne a spolu s ní procitne i člověk. Název: LES KANCŮ vyplývá z etymologie slova sudety: sud- (kanec), -éta (les), dohromady tedy „Les kanců“. Důvtip a lehkost tohoto sousloví maže nejistou konotaci k pojmu sudety, jež je však v sousloví stále ukryto, protože minulost se přepsat nedá.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.