Výstava ateliérových prací

SKÁLY ZLIČÍN

Jan Železný

Anotace

Dominantu mého návrhu lezeckého centra tvoří tři volně stojící betonové imitace skalních útvarů doplněné o chyty a jistící prvky. Tyto „skalní“ věže se týčí do výše až 14,5 metru. Díky tomu jsou vidět i z přilehlého Pražského okruhu a vytvářejí tak zajímavý prvek v jinak nepříliš zajímavém prostředí. Naopak pro lezce, kteří zdolají vrcholek, je nachystán pohled do širokého okolí, který si díky plochému vrcholku věže mohou vychutnat v plné kráse, aniž by u toho museli být zavěšeni v bezpečnostím úvazku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer