Výstava ateliérových prací

Strahov jako magnet

Miriam Langerová

Anotace

Návrh budoucnosti Strahovského kopce vychází z analýzy území a mezinárodního workshopu. Stadion je středem území a zůstává zachována jeho velkolepá podoba jenom jeho tribuny jsou rozděleny do 4 částí podle světových stran. Každá část má svoji náplň a prostor pro integraci jak dovnitř stadionu, tak ven. Část území, kde se v současné době nachází koleje ČVUT, je i v návrhu uvažována jako studentské bydlení. Nově navržená výstavba na západní straně stadionu místo stadionu je strukturována do polootevřených urbárních bloků, které v sobě mají sdílené dvory pro obyvatele. Poslední struktura se také nachází na západě území, kde jsou umístěny rodinné domy v nepravidelném natočení, ale v pravidelné síti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka