Výstava ateliérových prací

Kralupy nad Vltavou, město v pohybu

Lukáš Radda

Anotace

Kralupy nad Vltavou leží na železniční trati s dojezdem 20 minut do Prahy. Cílem je ukázat možný rozvoj dnes nevyužívaného průmyslového areálu, který společně s železnicí vytváří výraznou bariéru. Nová zástavba má především rezidenční charakter. Nachází se zde nízkopodlažní bytové domy, řadové domy a rodinné domy se zahradami. V sousedství nové železniční zastávky je parkové náměstí s restaurací a obchody v parteru. K prostoru náměstí je přimknut areál mateřské školy. Podél Zákolanského potoka vede cyklostezka, která se napojuje na stávající síť cyklotras.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.