Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ V SUDU

Radim Fiala

Ocenění

Anotace

Projektem je roubený bytový dům na náměstí v Mnichově Hradišti. Hmotové řešení uzavírá dva menší objekty mezi první větší dům tvořící hranici náměstí, a druhý na konci parcely. Úzká dispozice domu umožňuje propojení parcely a rozšiřuje náměstí. Horizontální dělení vychází z klasické roubenky; kamenný sokl je přetvořen na betonový o výšce parteru. Štít prvního domu je iterací klasického laťového štítu. Na menších objektech roubení pokračuje i ve štítu. Na východní fasádě je první dům v polovině protnut oknem vedoucím na chodbu. V prvním objektu se v přízemí nachází kavárna situována do náměstí, obchod a technické zázemí domu. V prvním a druhém poschodí se nacházejí dva byty, v podkroví dvě garsonky. V menších objektech se v přízemí nacházejí dva obchody a v poschodí nad nimi dva byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa