Výstava ateliérových prací

Otisk

Martina Pešťáková

Anotace

Nádraží Bubny má bohatou historii. Během druhé světové války odtud odjížděly transporty do Terezína. Dohromady byly z tohoto místa deportovány desetitisíce židovských obyvatel. Pro Bubny byla vypracována a schválena územní studie, jejíž součástí je také posunutí nynějšího nádraží jižně a transformace původní nádražní budovy na muzeum. Nejbližší okolí se stane veřejným prostorem, které bude spolu s Muzeem ticha a Bránou nenávratna památníkem těchto tíživých událostí naší historie. Hlavní myšlenkou konceptu je ztráta a její pozůstatek. Otisk, který zůstane jako připomínka na něco, co bývalo a o co jsme přišli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta