Výstava ateliérových prací

Nové Dvory - Veřejné prostranství

Jitka Zemanová

Anotace

Veřejný prostor by měl nabízet místo pro psychickou pohodu i fyzickou aktivitu. Právě toto je inspirací pro můj návrh. Je to prostor, kde je možné odpočívat ve stínu aleje za šumu vodního toku, ale i si zaběhat nebo poskytnout svým dětem prostor pro hry. Tento prostor spojuje zdravotnické, vzdělávací i sportovní zařízení a nabízí všem skupinám návštěvníků těchto staveb atraktivní prostor dle jejich stylu života.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha