Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Anotace

Meandr, vlnící se v Michli v bezprostřední blízkosti toku Botiče, poskytuje svým obyvatelům prosvětlené byty s členitými balkóny. Rytmus stavby přinášející luxferové schodiště, které v jedné části budovy vyjíždí nad okolní hmotu a obohacuje tak meandr o zelenou pochozí střechu. Cyklostezka, park a vzdušný parter nabízí místním atraktivní útočiště k rekreaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek