Výstava ateliérových prací

Mestské byty na Šafránke

Martina Jurčíková

Anotace

Mestské byty na Šafránke sú určené zdravotníckemu personálu a sociálne potrebným. Od pôvodnej uličnej zástavby ich oddeľuje (alebo prepája) vyhliadková veža poskytujúca výhľad do údolia pod nimi. Táto časť prepája rekreačnú Ladronku a obytnú časť pri Šafránke. Priestor okolo veže ponúka miesto pre trávenie voľného času a stretávanie sa komunity pôvodnej a novej, ktorá môže využívať plochu medzi objektami ako spoločnú záhradu. Bytové jednotky sú radené tak, aby rodina s deťmi žila vedľa seniora alebo osoby s fyzickým obmedzením a z druhej strany je mladý pár alebo jednotlivec. Komunitné väzby sa tak môžu posilňovať cez vájomnú starostlivosť.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková