Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ PANKRÁC

Matylda Skopová

Ocenění

Anotace

Nespící provoz pode mnou, klid a domov přede mnou. Tento návrh pracuje s transformací Pankrácké vozovny. Místním výrazným prvkem jsou mohutné betonové valené klenby, které se rozpínají nad jednotlivými halami a díky mnohým světlíkům do prostoru dodávají jak světlo, tak vzduch a proto se důležitou částí návrhu stala snaha o jejich zachování, alespoň do největší možné míry. Pro technickou správu a provoz tramvají není celková výška vozovny potřebná. Střechy budou tedy částečně vybourány a na jejich místě bude vybudována rovná plošina – zasunuta na jejich místo. Domy jsou jednopodlažní a pracují s osou vozoven a ponechaných kleneb. Do prostor, kde se dvě klenby setkávají a na povrchu vytvářejí ‚žlab‘ jsou umístěna atria, která díky jižní orientaci přinášejí do bytů celý den světlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho