Diplomové práce

VIRTUÁLNÍ AKADEMIE

Novotník Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Virtuální realita jako médium zprostředkovávající obklopující prostorový vjem je novou oblastí tvorby prostoru, která nabízí velký potenciál. Jako každé nově se šířící médium, tak i virtuální realita v současnosti hledá svůj vyjadřovací jazyk a význam - v podstatě formu a funkci digitálního prostoru. Diplomová práce vychází z úzkého vztahu mezi prostorem a tvorbou vzpomínek v lidské paměti. Této spojitosti využívají různé paměťové techniky, například paměťové paláce. Ty usnadňují lidem uložení velkého množství informací do dlouhodobé paměti a jsou využívány například pro učení se cizích jazyků. Paměťové paláce fungují na principu mnemotechnických pomůcek fiktivně umístěných v myšleném prostoru. V rámci diplomové práce byl navržen prostor paměťového paláce ve virtuální realitě, vytvořený na základě zpracované teorie digitálního prostoru a analýzy paměťových technik. Funkčnost a efektivita návrhu byla ověřena na skupině lidí, kterým bylo umožněno digitálním prostorem procházet. Získaná data a poznatky byly vyhodnoceny a na jejich základě byl navržen nový prototyp.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.