Diplomové práce

KONCEPCE ROZVOJE BRATISLAVSKÝCH BŘEHŮ

Ölvecký Patrik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je tvorba súvislého koncepčného dokumentu zameraného na predefinovanie jednotlivých úsekov bratislavského nábrežia. Koncepcia formou analýz a základných téz predstavuje najvýznamnejšie faktory tohto územia a vo fáze návrhu predkladá možné riešenia problémov, úpravy či prístupy zmien. Súčasťou práce sú detailné návrhy vybraných lokalít a charakteristických priestorov, ktoré rešpektujú zásady definované v priebehu tvorby koncepcie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.